Bilderauswahl:

Araber – Aquarell – DinA4

Mops – Farbstift – DinA4

Tigerbaby – Pastell – DinA4

Fuchs – Pastell – DinA4

Mops – Aquarell und Farbstift – ca DinA2

Hund – Graphit – DinA3

Fuchs im Grünen – Frabstift – DinA4

Ozelot – Farbstift – DinA4

Barsoi – Graphit – DinA3

Husky – Frabstift – DinA3

Mops – Farbstift – DinA3

Bordeaux Dogge – Graphit – DinA4

Löwe – Farbstift – DinA4

River Scene I – Aquarell – ca DinA4

River Scene II – Aquarell – ca DinA4